Jan Bats is sinds 2006 aan De Haagse Hogeschool verbonden als hogeschooldocent Sociologie, Techniekfilosofie en methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Hij heeft in Utrecht Sociologie gestudeerd en is in 2019 gepromoveerd aan de vakgroep Filosofie van de Universiteit Twente. In zijn werk onderzoekt hij vanuit een filosofische en sociaalwetenschappelijke benadering hoe mensen tot morele keuzes komen in online omgevingen. In het bijzonder richt hij zich op de vraag hoe een interactieve online omgeving invloed heeft op hoe mensen met elkaar omgaan in deze omgeving.

dr. Jan Bats